Sobotni podaljšek 2020

SKUPNO

Zadnja osvežitev: 27. september 2020

 

SKUPNI VRSTNI RED PO 9. TURNIRJU:

1. Flego 31

2. Bradač 24

3. Žerjal 15

4. Đorđević 14

5. Grein 8

6. Sgaravatti 7

7. Marchesich 7

8. L. Brečevič 7

9. Podržaj 7

10. Bulić 7

11. Babnik 7

12. Kekić 6

13. Žnidarčič 6

14. Olenik Čampa 6

15. Milinković 6

16. Milunovič 5

17. Juras 5

18. Hribšek 5

19. Uršič 5

20. Handžić 4

21. Redžić 4

22. Slejko 3

23. Vreček 2,5

24. Nusdorfer 2,5

25. Pertot w 2

26. Ma. Vidic 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATISTIKA:

Skupno število udeležencev: 48

Povprečno število na turnir: 5,33

 

EVIDENCA

Babnik 7 (7)

Bradač 7 - 6 – 6 - 5 (24)

Brečevič Liam 7 (7)

Bulić 7 (7)

Đorđević 6 – 5 - 3 (14)

Flego 7 - 7 - 6 - 5 - 4 – 1 – 1 (31)

Grein 4 – 4 (8)

Handžić 4 (4)

Hribšek 5 (5)

Juras 5 (5)

Kekić 6 (6)

Marchesich 7 (7)

Milinković 6 (6)

Milunovič 5 (5)

Nusdorfer 2,5 (2,5)

Olenik Čampa 6 (6)

Pertot Wish 2 (2)

Podržaj 7 (7)

Redžić 4 (4)

Sgaravatti 7 (7)

Slejko 3 (3)

Uršič 5 (5)

Vidic Marjan 2 (2)

Vreček 2,5 (2,5)

Žerjal 6 - 5 - 4 (15)

Žnidarčič 6 (6)