PONEDELJKOVI CUGI V DOMNU 2020

Zadnja osvežitev: 15. oktober 2020

 

SKUPNI VRSTNI RED PO 26. TURNIRJU:

1. Slejko 151,5

2. L. Brečevič 146

3. Flego 130,5

4. Marchesich 125,5

5. Hajna 123

6. Milunovič 100,5

7. Sgaravatti 99

8. Žerjal 60

9. Veber 49

10. Uršič 46

11. Žnidarčič 43

12. Bradač 35,5

13. Pertot w 34,5

14. Vreček 31,5

15. Grein 30,5

16. Đorđević 29

17. S. Nusdorfer 23,5

18. Babnik 22,5

19. Bulić 22

20. Zo. Bogdanovski 22

21. Handžić 19

22. Ma. Vidic 18

23. Petrina 18

24. Kraševec 13,5

25. Mi. Vidic 11

26. Podržaj 10

27. Vl. Brečevič 7,5

28. Medović 7,5

29. Milinković 7

30. Sotirov 6

31. Forte 6

32. Ugrinovski 5,5

33. Ribičič 5

34. Ve. Brečevič 5

35. Stevanović 2,5

36. Zl. Bogdanovski 2

37. Lorbek Ivančič 2

38. Vidojević 2

39. J. Nusdorfer 2

40. Hribšek 1,5

41. Feld 1

42. Makovec 1

43. Todorović 1

44. Vrabec 1

45. Brec 0,5

 

 

 

 

 

 

POSEBNE KONKURENCE:

Ženske:  Pertot 34,5, Štih 0 (0,5)

Mladinci: L. Brečevič 146, Marchesich 125,5, Bradač 35,5, J. Nusdorfer, Lorbek Ivančič po 2, Makovec 1.

Seniorji: Slejko 151,5, Flego 130,5, Hajna 123, Milunovič 100,5, Sgaravatti 99, Veber 49, Uršič 46, Žnidarčič 43, Grein 30,5, Đorđević 29,5, Petrina, Ma. Vidic po 18, Vl. Brečevič 7,5, Milinković 7, Forte, Sotirov po 6, Ribičič 5, Stevanović 2,5, Vidojević 2, Hribšek 1,5, Feld, Todorović po 1.

 

STATISTIKA:

Skupno število udeležencev: 313

Povprečno število na turnir: 12,03

 

EVIDENCA

(Šteje 20 najboljših uvrstitev)

Babnik 10 - 6,5 – 6 (22,5)

Bogdanovski Zlate 2 (2)

Bogdanovski Zoran 6,5 – 6 - 5 - 3,5 - 1 (22)

Bradač 12 - 11 – 7 – 3,5 – 2 (35,5)

Brec 0,5 (0,5)

Brečevič Liam 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 – 11 – 8 – 7 (146)

Brečevič Veldin 5 (5)

Brečevič Vladko 7,5 (7,5)

Bulić 12 - 10 (22)

Đorđević 5,5 – 5 – 5 - 4,5 - 3 – 3 – 2,5 - 0,5 (29)

Feld 1 (1)

Flego 11 - 11 – 10 – 9 – 8 – 8 – 8 - 7 – 7 - 6 – 6 – 6 - 5,5 – 5,5 - 5 – 5 - 3,5 – 3 – 3 – 3   (20 uvrstitev)  (130,5)

Forte 2,5 - 2 – 1,5 (6)

Grein 8 – 6 - 4 – 4 – 4 - 2,5 - 1 – 1 (30,5)

Hajna 11 - 10 - 10 - 10 – 10 - 9 - 8 – 8 - 7,5 – 7 – 7 - 6,5 – 6,5 – 6,5 - 6 (123)

Handžić 7 – 5 – 4 – 2 - 1 (19)

Hribšek 1,5 (1,5)

Kraševec 6 - 4 – 2 – 1,5 - (13,5)

Lorbek Ivančič 2 (2)

Makovec 1 (1)

Marchesich 12 - 12 - 12 - 12 – 12 - 10 – 10 – 10 – 8 – 8 - 7 - 6,5 – 6 (125,5)

Medović 4 - 3,5 (7,5)

Milinković 7 (7)

Milunovič 9 - 9 – 9 - 7 – 7 – 7 - 6 – 6 - 5,5 - 5 – 5 - 4,5 - 4 – 4 - 3,5 – 3 - 2,5 – 2 - 1,5 (100,5)

Nusdorfer Jan 2 (2)

Nusdorfer Sanjin 5 – 4,5 - 3,5 - 3,5 – 2,5 - 2 – 1,5 - 1 (23,5)

Pertot Vish w 6,5 - 5 – 4,5 – 4,5 - 4 - 3,5 – 2 – 1,5 - 1 – 1 – 1 (34,5)

Petrina 7 - 5 – 3 – 3 (18)

Podržaj 10 (10)

Ribičič 5 (5)

Sgaravatti 12 – 10 – 10 – 10 - 8 – 8 – 8 - 7,5 – 7 - 6 – 6 – 3,5 - 3 (99)

Slejko 11 – 11 - 10 – 10 - 9 – 9 - 8 – 8 – 8 - 7,5 – 7,5 - 7 – 7 – 7 - 6 – 6 – 6 - 5 – 4,5 - 4  (20 uvrstitev)  (151,5)

Sotirov 6 (6)

Stevanović 2,5 (2,5)

Todorović 1 (1)

Ugrinovski 4 - 1,5 (5,5)

Uršič 9 - 7,5 – 5,5 - 4 – 4 - 3,5 – 3,5 – 3 - 3 - 2 – 1 (46)

Veber 11 - 10 – 10 – 10 - 8 (49)

Vidic Marjan 5 – 3,5 – 2,5 – 2,5 - 1,5 – 1,5 - 1 – 0,5 (18)

Vidic Miha 11 (11)

Vidojević 2 (2)

Vrabec 1 (1)

Vreček 5 – 5 – 4,5 - 4,5 – 4 - 3,5 - 3 – 2 (31,5)

Žerjal 8 - 7 – 7 – 6,5 - 6 - 5,5 - 5 - 4,5 – 4 - 3,5 - 2 – 1 (60)

Žnidarčič 12 - 12 – 11 - 8 (43)