Šahovski klub Postojna

 

organizira

 

na 60-obljetnicu prvog turnira pograničnih gradova i krajeva (Bovec 1963)

 

EKIPNI BRZOPOTEZNI TURNIR

»POSTOJNA 2023«

 

MJESTO: Postojna, Hotel Kras.

 

DATUM: Nedelja, 10. december 2023, z začetkom ob 10. uri.

Rok za prijave: 1. 12. 2023.

Pažnja! Ako do tog datuma nije prijavljeno barem deset ekipa, takmičenje če biti otkazano.

 

PRAVO NASTUPA: Svi ljubitelji šaha sa FIDE ID brojem.

 

SISTEM TEKMOVANJA: Bergerov sistem (svaka ekipa sa svakom). Sudjeluju četveročlane ekipe + moguča rezerva.

 

TEMPO: 5 min.

 

PRAVILA  IGRE: Pravila FIDE za brzopotezni šah.

 

KRITERIJI ZA REDOSLJED:

- Osnovni bodovi

- Meč bodovi

- Međusobni rezultat(i)

- Ždrjeb

 

RATING: FIDE rating/ brzopotezni šah.

 

PRIJAVNINA: 20 eura po igraču; uključen ručak. 

 

NAGRADE: Pehari za prva tri mjesta.

 

REKVIZITI: Svaka ekipa osigurava dva elektronička šahovska sata. Ostalo osigurava organizator.

 

SUĐENJE: 

- Suce odredi organizator.

 

TURNIRSKI ODBOR: Prije početka odredi se tročlani turnirski odbor.

 

DRUGO:

- Parkiranje (za čitav dan) u hotelskoj garažnoj kuči: 6 eura

 

INFORMACIJE:

Vladimir Slejko

Tel.: 041 353 825

Emajl: vsp@siol.net

 

PRIJAVE:

Andrej Žnidarčič

Tel.: 00386 68 171 995

Emajl: znidarcic.a.nova@gmail.com 

 

INTERNET:

ŠAHOVSKI UTRIP: www.drustvo-sahpiran.si